Jaguar Carpet

Effektiv kombinasjonsmatte.

Kategori:Beskrivelse

Jaguar Carpet er en modulbasert skrap/tørkematte som kan bygges i kombinasjon med Jaguar Original matten. Dette gjør Jaguarmatten til en effektiv kombinasjonsmatte i stedet for en ren avskrapningsmatte. Hvis ønskelig kan man få hele matten av kun Carpet moduler, dette øker absorberingseffekten på matten. Modulene er i format 100 x 400mm. Jaguar Carpet er rullbar som Jaguar Original og trenger ikke løftes ut av mattebrønn for rengjøring. Matten rulles opp en gang pr. uke for rengjøring av brønn, og støvsuges daglig ifm. øvrig renhold.

Ønsker du mer informasjon, tilbud på Jaguar Carpet. Fyll ut skjemaet under eller ring oss på telefon 918 19 800