Miljø

Som en del av et samfunn påvirker hvert selskap sin omverden. Vi i Maskinelt Renhold AS ønsker å være et foregangseksempel også når det gjelder vårt miljøarbeid. Vi utdanner og motiverer våre ansatte, prioriterer miljøtilpassede produkter, og stiller høye krav til våre leverandører og partnere. Vi streber etter å føre utviklingen mot miljøvennlig teknologi ved enhver mulighet og innen alle områder.

I arbeidet med å redusere vår egen miljøpåvirkning, har vi en helhetlig tilnærming på miljømessige aspekter i vår virksomhet. Utover å ta hensyn til gjeldende lovverk, samt øvrige miljøkriterier fra offisielle miljøorganisasjoner, skal strategisk planlegging, samt øvrige investerings beslutninger preges av vårt miljø fokus. Gjennom å utdanne og motivere eget personale, prioritere miljøtilpassede produkter, samt stille høye miljøkrav på leverandører og partnere, skal vi streve etter å være et foregangsselskap i bransjen når det gjelder strategisk miljøarbeid.

Gjennomgang av hvert produkts miljøpåvirkning

I Maskinelt Renhold går vi gjennom hvert område og hvert produkts påvirkning på naturen.  – fra valg av råvarer, produksjon, og transport til forpakning og yrkeshygiene. Vi måler våre produkter mot alle de nordiske landenes miljøkrav og strever etter å legge listen høyere enn hva lover og forordninger krever.

Vår miljøpolitikk

  • Våre ansatte skal arbeide i et sikkert, sunt, motiverende og inspirerende miljø.
  • Vi skal beskytte naturens ressurser på en holdbar måte, og arbeide for å hele tiden bli bedre på dette.
  • Forskning og utvikling, produksjon, leverandører og leveranser skal kontrolleres nøye slik at alt skjer med minst mulig miljø belastning.
  • Forskning Og Utvikling, Produksjon, Leverandører Og Forsyninger Å Sjekket Nøye slik at Alle Er Med Minimum Mulig Miljøpåvirkning.

Mange miljømerkede produkter

Vi strever etter å miljømerke våre flest mulig av våre produkter med Svanen, Bra miljøvalg eller EU-blomsten (Ecolabel) i takt med de til enhver tid gjeldende kriterier. Svanen har foruten sine miljøkriterier også funksjonskrav i sine kriterier. I vårt sortiment finnes allerede i dag et flertall slike produkter. Disse har dokumentert en lav miljøbelastning.

Trygghet for deg som kunde

Vi legger stor vekt på de yrkesmessige aspektene. Du som kunde skal vite, og kunne kjenne deg trygg på, at du kan benytte våre miljøtilpassede produkter og allikevel kunne gjøre et profesjonelt arbeid. Maskinelt Renhold oppfyller kommunenes og statens kravspesifikasjoner for kjemisk-tekniske produkter og renholdsmaskiner. For oss går effektivitet, økonomi og miljøarbeidet hånd i hånd.