RBI Greenlin1

kr756 inkl. mva

Høykonsentrert universalrengjøringsmiddel

Produktnummer: RBI15-5 Kategorier: ,Beskrivelse

RBI Greenline1 er et høykonsentrert universalrengjøringsmiddel for daglig rengjøring av inventar, vegger og gulv i storhusholdning, institusjoner, kontorbygninger, skoler, etc.
Bruksområde: Produktet kan brukes på malte flater, flis, kjøkkenflater, vinduer og sanitærgods. RBI Greenline 1 er uten farge og parfyme, og beregnet for det profesjonelle marked.

Bruksområde:

Produktet kan brukes på malte flater, flis, kjøkkenflater, vinduer og sanitærgods.
RBI Greenline 1 er uten farge og parfyme, og beregnet for det profesjonelle marked.
Bruksanvisning:

Ved normal tilsmussing blandes RBI Greenline1 med vann i forholdet 25 ml til 10 liter vann (0,25%). Øk doseringen ved mye smuss eller lav renholdsfrekvens. Produktet kan brukes til vanlig bøttevask, gulvvaskemaskin eller påføres med lavtrykkskanne, dynkeflaske, klut, svamp eller mopp. Produktet kan brukes på alle flater som tåler vann.

Helse og sikkerhet:

Irriterer øynene.
Unngå kontakt med øynene.
Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
Bruk vernebriller / ansikts skjerm.

Ønsker du mer informasjon om produktet. Fyll ut skjemaet under eller ring oss på telefon 918 19 800

Nedlastninger

Sikkerhetsdatablad